Dagbesteding

You are here: Home \ Wat bieden wij \ Dagbesteding

Dagbesteding voor iedereen met een begeleidingsvraag.

De rust en regelmaat op de boerderij, het deel uitmaken van een positieve groep, actief zijn zonder de druk van “het moeten” te ervaren; voor veel mensen met een begeleidingsvraag is de zorgboerderij een uitkomst. De diverse activiteiten, het vaste ritme van de werkzaamheden, de ruimte op de zorgboerderij en de omgeving doen de mensen op de dagbesteding goed.

Wij richten ons bij de dagbesteding speciaal op mensen met psychische problemen, zij die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt of degene die weer begeleid moet worden naar de arbeidsmarkt. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking zijn welkom.

Met onze dagbesteding bieden wij ook een plek aan jongeren en jongvolwassenen, die kampen met (vaak een combinatie van) problemen op meerdere leefgebieden zoals gedrag- en verslavingsproblemen. Jongeren/jongvolwassenen die geen baan hebben en/of niet meer naar school gaan en die op zoek zijn naar een veilige plek waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v. werken, leren, op tijd komen, structuur en dag- en nachtritme. We werken aan hun zelfredzaamheid eventueel in samenwerking met onze ambulante begeleiders.

Ambulante begeleiding
Wij bieden ervaren professionele begeleiding bij de mensen thuis voor iedereen met een begeleidingsvraag. We gaan uit van eigen kracht en regie van de cliënt. Onze expertise ligt tevens bij multi probleem gezinnen.